Leiden|verbouwing woonhuis

 

De architectuur van de woning heeft alle kenmerken van een typische jaren 30 woning. De woning bestaat uit 2 bouwlagen met een hoog schilddak voorzien van rood-bruine dakpannen en heeft een overkragende houten bakgoot. De entree van de woning ligt op de kop van het woonblok en is een verbijzondering in de architectuur van de woning. Ter plaatse van de entree springt het metselwerk over twee bouwlagen uit de gevel als ware het de boeg van een schip.

 

De opdrachtgevers hadden veel waardering voor het oorspronkelijke karakter van de woning. In deze geest heeft het architectenbureau de verbouwingsplannen gemaakt, waarbij de voorkeur gegeven is aan een kwalitatieve, neutrale uitbreiding.

 

De achterzijde van de woning is uitgebouwd met 2,5m. Om de eenheid van het totaal te behouden is ervoor gekozen het metselwerk waarin rollagen zijn opgenomen door te zetten in de uitbreiding. De horizontale geleding van het hoofdgebouw is ook in de uitbreiding doorgezet, door het dak ook hier te laten uitkregen en de gootlijst te schilderen in de donker groene kleur.

 

In de achtergevel is de as in de woning weer hersteld door het terugbrengen van de dubbele tuindeuren met zijlichten. De zijgevel van de aanbouw staat onder een hoek en loopt evenwijdig met de erfgrens. Deze hoekverdraaiing komt ook terug bij het bestaande uitspringende metselwerk bij de entreepartij.

 

Om het contact met de straat en de tuin te verbeteren is ervoor gekozen de hoek van de uitbreiding open te maken (deuren!). Het aangezicht van de woning is hierdoor ook een stuk vriendelijker geworden. In het interieur zorgt het nieuwe venster voor een verbetering van de ruimte (licht, zichtlijn met de tuin-straat). Om te voorkomen dat oud en nieuw metselwerk koud op elkaar aansluiten (met kleurverschillen e.d.) hebben we ervoor gekozen op de overgang een smal hoog venster te plaatsen. De twee nieuwe vensters in de kopgevel zorgen voor meer openheid in de gevel als contrast met de vrij gesloten, karakteristieke kopgevel van het hoofdgebouw.

 

opdrachtgever: particulier

status: opgeleverd

hoofdaannemer: aannemersbedrijf C.J. de Boer

terug naar overzicht >
testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje testje